Cinnoberbaggen är en femton millimeter lång, cinnoberrött lysande skalbagge med ett stort platt huvud och kraftiga käkar.

Cinnoberbaggen har försvunnit från stora delar av Sverige och idag finns runt 90 procent av alla svenska baggar just i Uppland.

Insekten lägger sina larver innanför barken på nyligen döda grova träd, oftast lövträd, allra helst asp. Därinne utvecklas larven under minst två år innan den tittar ut som en vacker cinnoberbagge.

I Länna hittades cinnoberbaggen redan på 1950-talet vid Harparbol lund. Där sågs den senast på 1970-talet men har sen dess inte återfunnits. Därför var det glädjande att arten nyligen hittades på en ny lokal, Kopphagen, nära Länna samhälle.