Omfattande delar av marken runtomkring Ältsjön användes förr som åkermark. För att skapa mer mark att odla på sänktes då sjöns vattennivå avsevärt genom utdikning. Under de senaste årtiondena har Holmen gjort flera insatser för att återställa våtmarken.

På 80-talet höjdes vattennivån för första gången. I början på 2000-talet gjordes en ny höjning, vass frästes bort och flera öppna vattenspeglar skapades, bland annat det stora vattenområdet i våtmarkens norra del.

Under hösten 2022 gjordes ytterligare en höjning för att motverka igenväxning och bibehålla de öppna vattenytorna. En kuriös detalj är att Holmen på 60-talet gjorde ett försök att plantera öring i Ältsjön. Dessvärre misslyckades försöket.