Det finns mycket som gör Berga Kunskapsskog till en optimal plats för renar att leva på, åtminstone vintertid. Det är ett stort område med gott om bete. Under vintern plogas inte vägarna, vilket ger renarna sin välbehövliga betesro. Holmen har ett nära samarbete med renskötare i norra Sverige. Även om Holmen och rennäringen har olika intressen så samsas vi om skogarna så att båda parter kan bedriva sin verksamhet.

Den långa sommarflytten

Berga tillhör Grans sameby som har Ammarnäs som hemvist. Samebyn flyttar varje vår från Västerbottenskusten till norska gränsen. När vintern närmar sig återvänder de. Det här är en av de längsta flyttarna i världen som nomader gör regelbundet. Renskötseln har pågått här i Berga i århundraden. I nordvästra delen finns en gammal lämning från en tältkåta med eldstad som vittnar om att området brukats av renskötare under lång tid.