Raggbocken är en av Sveriges största skalbaggar, upp till tre centimeter lång. Den nattlevande och mycket sällsynta skalbaggen lägger ägg och lever inne i solbelysta, döda, liggande tallar, så kallade tallågor. Idag är det ont om döda träd i skogen vilket gjort att raggbocken tryckts tillbaka rejält och numera är rödlistad som sårbar. Med rätt åtgärder går det att skapa miljöer så att den hittar tillbaka och kan sprida sig.

Bränningar har skapat rätt livsmiljö

Naturvårdsbränningar, som de som Holmen genomfört i Berga under mer än 20 års tid, skapar gles skog med mycket död ved, precis som raggbocken vill ha det. I de här brända områdena har skalbaggen kläckts fram varje år sedan 2015. De centimeterbreda hål som skalbaggen lämnar i tallågorna är lätta att upptäcka men en färdigutvecklad raggbock är en ovanlig syn. Hösten 2022 fångades till sist en levande raggbock in i en av Holmens insektsfällor.

Fler ÅGP-arter i Berga

Glädjande nog har Holmens naturvårdande insatser gjort att ytterligare fem ÅGP-arter hittat sin livsmiljö i Berga Kunskapsskog. Det handlar om rökdansfluga, som främst lever i brandfält, skrovlig flatbagge som är beroende av äldre död tallved och både slät och grov tallkapuschongbagge. De sistnämnda lever i nydöda barrträd med torr bark eller i brandljud, precis i gränsen mellan levande och död bark. Så sent som 2022 hittades även vithornad barkskinnbagge.