När isen smälte bort och lättade på trycket startade en landhöjning runtom i landet. I Västerbotten är höjningen som allra störst och stiger med ungefär en centimeter per år. Områden nedanför högsta kustlinjen präglas av varierande jordar och vegetationer. Det beror på att när vattnet sjunkit undan meter för meter har det fört med sig olika sorters finkorniga material med varierande egenskaper. Det går att se som vackra skiftningar i naturen. Bergas högre partier spolades av tidigt och började som öar i landskapet. Även det kan du ana när du blickar ut över Kunskapsskogen.

Spännande jordarter och strukturer

Vattnet transporterade sedimentation av finkornigt material. Därför är moränen som regel täckt av finkornigare jordarter i olika lager. Vattnet har också skapat jordarter med grov textur, vilket gynnat tallskogarna. Västerbottens kustlinje domineras av gnejser av olika slag. Gnejs är en bergart som omvandlats från andra bergarter, främst glimmer, kvarts och fältspat. Gnejs vittrar lätt, vilket ger magra jordarter.