Orsaken till att just naturvårdsbränning gör så stor skillnad för den biologiska mångfalden är att det finns många arter som är beroende av bränd mark och förkolnad ved. Förr uppstod omfattande naturliga skogsbränder med jämna mellanrum. Med åren har vi blivit duktigare på att släcka skogsbränder vilket är bra på många sätt, men inte för de många brandberoende arterna.

Berga har brunnit många gånger, både genom naturliga skogsbränder och genom Holmens naturvårdsbränningar. Den tidigaste branden vi har kunnat identifiera via räkning av årsringar på brandskadad tall är från 1620. Då Berga är ett naturligt brandpräglat område har det varit särskilt viktigt att fortsätta med naturvårdsbränningar för att bevara områdets karaktär och värden. Under de senaste 20 åren har Holmen genomfört åtta naturvårdsbränningar i Berga.

Omdrevsbränning

2021 genomförde Holmen en så kallad omdrevsbränning. Det innebär två naturvårdsbränningar på samma plats. Normalt behöver skogen återhämta sig i 25 år för att en lyckad andra bränning ska vara möjlig, främst för att mossa och förna ska kunna ge tillräckligt med bränsle till elden. I ett bränt område i Berga kunde Holmen bränna om redan efter 20 år tack vare riklig ljung som gjorde jobbet. Hittills har vi sett att bränningen har lockat flera brandberoende insekter, exempelvis sotsvart praktbagge kapuschongbagge.