Skogsbilvägar är själva blodomloppet i skogsbruket

Skogsbilvägar

Skogsbilvägar har stor betydelse för både ekonomin i skogsbruket och skogsfastighetens värde. En väg gör virket tillgängligt och underlättar tillsynen av skogen, skötsel, jakt och friluftsliv.