Illustration: Martin Holmer

Redan som ung planta lockar tallen till sig en lång rad insekter, steklar, svampar och fjärilar som lever i symbios med tallen. Men även älg, sork och tjäder tar sig gärna en smakbit av det växande trädet.

Under den skrovliga barken på den äldre tallen väntar så nya överraskningar. Nyckelpigor, löss, bärfisar. Baggar, borrar och bockar. I kronan kanske en örn eller fiskgjuse bygger sitt bo.

Och när tallen är död kommer den verkliga invasionen och knackar på. Uppemot 900 arter och organismer, alla viktiga för den biologiska mångfalden, hinner passera efter varandra under de många år som trädet bryts ned. Det är ett myllrande liv där larvgångar och äggkammare ritar fantasifulla mönster. Raggbocken är barrskogens största långhorning och dess larver är helt beroende av tallågor i soliga lägen för att kunna utvecklas. Ugglan är en annan hyresgäst som gärna flyttar in i en gammal ihålig tall.

Text: Mats Widgardt