Äga skog tillsammans

Att samäga skog kan vara väldigt givande och ha många positiva effekter. Men det kan också vara en grund för tvister när ägare drar åt olika håll. Här får du goda råd för hur du kan hantera din situation.

Möt våra leverantörer

Släktfesten

31 delägare i släktens skog. Om de lyckas dra åt samma håll med det upplägget – så finns det goda förutsättningar även för andra. Läs vårt reportage om storsläkten som samäger med bravur.

Läs reportage

31 delägare - här är deras råd

5 tips för ett bra samägande

  • Gemensam målbild
  • Tydlig organisation
  • Väl utarbetade stadgar kring ägandet
  • Gemensamma aktiviteter kring skogen
  • Uppdaterad skogsbruksplan

Juristen: ”Skriv avtal om samägandet”

Josefin Mörner är jurist på Argum, som är specialiserade på att bistå jord- och skogsägare. Här är två bra råd från henne till familjer som äger skog.

1. Om ni ska samäga – skriv avtal
Det finns fördelar med samägande. En person kanske är mer skogskunnig – medan en annan är bättre på det ekonomiska. ”Att ha ett sånt stöd av varandra är jättepositivt. Se bara till att skriva ett samägandeavtal. Det är en av de bästa försäkringarna för att hålla sams.”

2. Gör generationsskifte i god tid
Prata igenom det noga, så att alla får en chans att fundera och planera. ”De här mjuka frågorna är ofta de mest svåra och känsliga, men det finns stora vinster skattemässigt och juridiskt på att ge det tid. Då kan den som vill bli markägare planera det på ett helt annat sätt än genom att få det i knät genom ett arvskifte – då gäller arvsreglerna.”