Granen är inte bara väl utspridd i Sverige – den är dessutom långlivad och kan ge liv åt andra långt efter sin egen död. Det gör den särskilt viktig som värdväxt, inte minst för lavar, mossor och skalbaggar.

Sammanlagt är vår vanliga rödgran värd för omkring 1100 arter, varav 375 arter är specialiserade på gran. Utöver dessa arter nyttjas granen av ytterligare 600 arter. Det kan jämföras med tallen som 920 arter är beroende av eller eken som 880 arter är beroende av, enligt Artdatabanken.

Lavskrika

Bland de många fåglar som trivs i granskogen finns järpe, svartmes och mindre korsnäbb. Men visste du att lavskrikan är vår minsta kråkfågel? Den är en utpräglad stannfågel som trivs i lavrika barrskogar och är känd för att vara ganska orädd. I folktron anses den både vara olycksbådande och lyckobringare beroende på situation och tradition. Den har en yvig fjäderdräkt och ett sofistikerat beteende att gömma och återfinna mat i träden.

Längd: 28 centimeter

Garnlav

Den som vandrar i en gammelskog med gran möts ofta av långa hängande lavar på träden. Hänglavarna har en stor roll i de nordliga skogsekosystemen som bomaterial åt fåglar och föda åt bland annat renar. Den blekt gröngula garnlaven finns i många gamla granskogar, utom längst i söder. Den är beroende av hög och jämn luftfuktighet och ostörda skogsmiljöer.

Längd: Garnlaven kan bli flera decimeter lång.

 

Större barkplattbagge

En mängd olika skalbaggar lever i och av granen. Större barkplattbagge är starkt hotad och lever bland annat i norrländska gransumpskogar med en lång kontinuitet där granarna är mer än 170 år gamla samt där det finns en stor volym död granved med grov bark. Nära släktingar är mindre barkplattbagge vars status klassas som sårbar medan pytho depressus är livskraftig i Sverige.

Längd: Större barkplattbagge blir 10–18 millimeter lång och är platt och blanksvart i färgen.

Läs hela artikeln i Skogsliv

Källor: Naturvårdsverket och SLU Artdatabanken

Text: Nils Sundström
Illustrationer: Saga Mariah Sandberg