Iggesund Paperboard är marknadsledande i de högsta kvalitetssegmenten för konsumentförpackningar och kartong för kvalificerade grafiska ändamål.


Iggesund Paperboard tillverkar kartongprodukter i Iggesund i Sverige och Workington i England och plastextruderar och laminerar denna kartong i Strömsbruk i Sverige. Produktfamiljerna är Invercote och Incada. Man har tillverkat kartong i dessa fabriker i närmare hundra år vilket ger en tradition och hög hantverksskicklighet. 

Tack vare en av marknadens mest kompletta produktpaletter, tillsammans med vidareför­ädlingsmöjligheterna vid lamineringsanläggningen i Strömsbruk, kan Iggesund Paperboard erbjuda kundanpassade produkter som uppfyller de allra högsta kraven. Det gäller hela vägen från kundens industriella processer till konsumentupplevelsen och återvinningen. 

Iggesund Paperboard är en av Europas största tillverkare av färskfiber­baserad kartong och företaget märker tydligt att marknaden blir alltmer hållbarhetsorienterad. All råvara som köps in till Iggesund Paperboards bruk kommer från hållbart brukade skogar och resultatet blir högpresterande, förnybar konsumentkartong. 

Förutom att färska fibrer bidrar till unika produkt­egenskaper, utgör de ett nödvändigt tillskott till returfiberkretsloppet i samhället. När fibern till sist inte går att återvinna för fortsatt kartongproduktion gör den nytta som biobränsle och ger energi. 

 

Fakta Iggesund Paperboard 2017 2016
Nettoomsättning, Mkr 5 526 5 252
Rörelseresultat, Mkr 764 903
Investeringar, Mkr 375 413
Medelantal årsanställda 1 383 1 406
Leveranser, 1 000 ton 526 497

 

 

Mer på iggesund.com

Head office
Iggesund Paperboard AB Iggesund Paperboard
Telefon: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019