Holmen AB och investeringsfonden Eurofideme 2 har uppfört vindkraftparken Varsvik i Norrtälje kommun. Vindkraftparken ägs genom ett samägt bolag – Varsvik AB. Årsproduktionen beräknas till 165 GWh.


 

Ägare

Holmen tillverkar tryckpapper, kartong och sågade trävaror. Koncernen äger också skogs- och energitillgångar. Holmens omsättning var det senast avslutade verksamhetsåret 16 133 miljoner kronor och antalet anställda är cirka 2 976. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic, Large Cap. 

Holmen har via affärsområdet/dotterbolaget Holmen Energi utvecklat planerna på vindkraftpark Varsvik, där vindkraftsproduktionen sker på egen mark i Norrtälje kommun i närheten av Hallsta pappersbruk. 

Eurofideme 2 är en investeringsfond inriktad på projekt inom förnybar energi i Europa. Fonden är en del av Mirova, som förvaltar ansvarsfulla investeringar inom Natixis Asset Management, en av världens största kapitalförvaltare. Mirova har genom Fideme och sedan Eurofideme 2 aktivt investerat i förnybar energi sedan 2003, och bidragit till att bygga vindkraftsparker med över 600 MW effekt i Europa, bl.a. i Frankrike och Sverige.

Vindkraftparken 

Vindkraftparken består av 17 vindkraftverk med en total installerad effekt på 51 MW och en förväntad årsproduktion uppgående till 165 GWh.

Fakta 

 • 17 vindkraftverk av typen Vestas V112
 • 185 meter höga
 • 112 meter rotordiameter
 • 51 MW installerad effekt
 • 165 GWh årsproduktion
 • 10 000 kvm svepyta
 • 3,5 m/s startvind
 • 35 000 lägenheters årsförbrukning av el

Byggprojektet

Större entreprenader:

17 vindkraftverk     Vestas Northern Europe AB
Vägar och fundament     Svevia AB
Transformatorstation     Siemens AB
Huvudtransformator     ABB AB
Internt elnät     Eltel Networks Infranet AB 
Nätanslutning     Holmen Energi Elnät AB

               

 


Head office
Holmen Energi AB Holmen Energi
Telefon: +46 660 377 300
Hörneborgsvägen 6
SE-891 80 Örnsköldsvik
Sweden / Sverige
Miljö- och verksamhetsutveckling
Rikard Nilsson Holmen Energi
Mobil: +46 70 639 21 17
Avdelning: Holmen Energi, Vindkraft
Strandvägen 1
SE-114 84 Stockholm
Sweden

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019