Rollen som aspirant innebär att jag har förmånen att prova på olika avdelningar inom Holmen Skog under ett år. Just nu jobbar jag på Produktionsavdelningen i region Syd och nästa steg för mig kommer att vara traktplanering på Holmens egen skog i Norrköping, därefter kommer jag att jobba på Sektion IT i Örnsköldsvik.

Om mig

Jag är född och uppvuxen i Stockholm men i samband med att jag skulle börja gymnasiet så flyttade familjen till Härjedalen, vilket såklart var en stor omställning i den åldern. Farhågor till trots så gick omställningen över förväntan och efter gymnasiet så började jag (mycket av en slump) jobba för en skogsvårdsentreprenör. Vi utförde ungskogsröjningar, planteringar och motormanuell huggning över en stor geografi från Gävle i Söder upp till Södra Lappland. Jag tyckte jobbet var stimulerande och var en del av ett skönt arbetsgäng som bodde och jobbade tillsammans, då merparten av jobben var långt borta från hemmet.

Under den här perioden kom jag i kontakt med en hel del skogstjänstemän som hade en härlig energi och inställning. Efter ett antal år inom skogsvården så bestämde jag mig för att skogen var rätt område för mig och 2015 började jag på jägmästarprogrammet i Umeå. Det var en mycket intressant utbildningstid där jag träffade vänner för livet och läste en utbildning som kombinerade: biologi, teknik, dataanalys, logistik, ekonomi, politik, juridik mm. på ett intressant sätt.

Just nu bor jag tillsammans med sambo och hund i Norrköping. På fritiden så reser vi runt mycket inom landet, friluftar och deltar i kurser med vovven (just nu en apporteringskurs).

Bild: Jag tillsammans med Eris ~10 mån i vackra
Rododendrondalen, Norrköping

Min arbetsplats

Jag arbetar, som sagt, på Produktionsavdelningen för Holmen Skog region Syd. Produktionsavdelningen består av 6 stycken produktionsledare med korresponderande produktionsområden, produktionschef, produktionssamordnare och kvalitetstekniker.

När man pratar om produktion skogligt så syftar man på skörd och gallring vilket producerar virke i olika sortiment, däribland timmer, massaved, klentimmer och brännved. En normal månad på regionen så producerar vi omkring 170.000m3fub virke vilket motsvarar 135 full-lastade timmerbilar varje dag.

Vårt uppdrag är att tillgodose att vi tillreder rätt volym, kvalitet och sortiment till respektive mottagare i rätt tid och till en låg kostnad, vi gör det genom täta avstämningar med virkesavdelning, köporganisationer och traktplanerare så att vi både har en uppfattning av vad som är möjligt att hugga och vad som ligger i plan. I den bästa av världar så tillreder vi sortiment exakt efter dom volymer som efterfrågas men osäkerheter i rotlager, utfall och drivningstekniska aspekter (brandrisk, terrängbärighet mm) gör att vi ständigt jobbar med kvalificerade gissningar och får revidera våra produktionsplaner. Detta har varit särskilt påfallande sedan 2018, då den mycket torra och varma sommaren ledde till ett utbrott av granbarkborre. Detta pågår fortfarande och leder till stora arealer död skog som behöver tas om hand. Det gör att vi behöver vara snabbfotade och avverka i pågående angrepp för att rädda virkesvärden och få ut virket innan nästa generation barkborrar svärmar och angriper oskadade träd.

Bild från hytt skördare under avverkning av
granbarkborreskadade träd. Foto: Robert Tallroth

 

Bild: Skärmklipp från operativ plan i VSOP - alla Holmen produktionsledares basprogram.

Under brandrisk-säsongen är brandsamråd och riskbedömningar tillsammans med maskinlag ute i skogen en viktig del av jobbet som produktionsledare.

Som produktionsledare behöver du ha förmågan att förstå och använda de beslutsstödsystem vi har men också besitta erfarenhet och klokskap för att fånga upp de parametrar som siffrorna inte berättar.

 

En dag på jobbet

Idag tänkte jag ni skulle få följa med ut en dag i skogen! Vi har haft en SYN Natur & Kultur-utbildning ledd av Johan Njunjes, en av våra mest rutinerade traktplanerare. Syftet med utbildningen är att vi ska ajourhålla och stärka vår kompetens i att ta hänsyn till miljö och kulturvärden. Detta krav ställs dels på oss genom att lagstiftning men framförallt för att Holmen är FSC-certifierat.

Dagen inleddes ute i fält med fika och genomgång av dagens schema. Bland deltagarna fanns både produktionsledare och maskinförare. Vi lärde oss bland annat att identifiera signalarter som tyder på höga naturvärden och skoglig kontinuitet. Under eftermiddagen pratade vi om hänsyn till vattendrag, kultur/fornlämningar och dagen avslutades med ett prov som besvarades medan vi gick längs en slinga och fick göra bedömningar över olika biotoptyper.

Bild: Diskussion om ett yngre brandfält, för den observante
så syns också en gräns-sten i bilden.

Bild: Blåmossa, lär skimra blåaktigt vid rätt ljus och är en
signalart som tyder på lång kontinuerlig beskogning.

Bild: Blomkålssvamp, förekommer ofta vid rötterna av
äldre tallar och signalerar höga naturvärden. 

Bästa med Holmen

Jag tycker det bästa med Holmen är storleken att kunna göra större satsningar kombinerat med småskaligheten som gör att beslutsvägarna känns korta. Organisationen är nyfiken på förbättringsförslag och bra idéer har god potential att implementeras i verksamheten. Det finns en prestigelös stämning mellan kollegor där man hjälps åt att lösa de problem som uppstår utan att skuldbelägga. Det märks att Holmen är mån om sin personal och man uppmuntras till utveckling inom sin yrkesroll genom att prova på nya arbetsuppgifter eller till och med byta affärsområde, vilket jag tror stärker vår kompetens och förståelse för varandras utmaningar.

 

Tack för mig

Jag vill tacka för visat intresse och hoppas att mina inlägg gav en någorlunda inblick i hur det är att jobba som skoglig produktionsledare. Jag tycker det har varit roligt att dokumentera och skriva mina tankar här och lämnar nu över till nästa person vars inlägg jag ska läsa med stort intresse. Önskar er alla en fortsatt trevlig arbetsvecka och härlig helg!

 

Tack så mycket!