Holmen strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är både säker och stimulerande. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig trygga och att de ska få vara friska. Samtliga produktionsanläggningar har certifierade ledningssystem för arbetsmiljöarbetet. Vi utbildar alla nyanställda vid våra fabriker i säker arbetsmiljö. Dessutom går alla chefer och skyddsombud en längre utbildning under minst tre dagar.

Alla våra anställda har tillgång till företagshälsovård, som bland annat jobbar med förebyggande åtgärder, rehabilitering och stödjer arbetsträning.

Här kan du läsa mer om Säkerhet och hälsa på Holmen. 

 

Möt Michael Lundqvist, arbetsmiljöingenjör och samordnare för säkerhetsarbetet i koncernen.

Hallå där! Hur skulle du beskriva Holmens arbete kring arbetsmiljö och säkerhet?

– Holmen som arbetsgivare har ett stort ansvar i arbetsmiljön. Vi jobbar aktivt med att bedöma risker, investera i säker utrustning, bygga bort osäkra moment och upprätta rutiner för en säker arbetsmiljö. Men lika viktigt är det att jobba med beteenden. Vår gyllene regel säger – Stoppa arbetet om förhållandena eller ett beteende inte är säkert.

Finns det något speciellt du skulle vilja lyfta kring arbetet med arbetsmiljö och säkerhet?

- Vi har en struktur kring arbetsmiljöfrågan där vi har nära till besluten. Platscheferna är involverade i arbetet och genom WEN gruppen (koncernens arbetsmiljögrupp) får arbetsmiljöingenjörerna i uppdrag att jobba med olika frågor inom området. Det sättet vi jobbar på blir väldigt bra, arbetet och besluten blir relevanta och förankrade. Det vi gör på Holmen är genuint och vi har lyckats bra inom området.

Vad anser du vara den främsta framgångsfaktorn för ert arbete?

- Sponsring på alla nivåer, vi pratar om arbetsmiljö på ledningsnivå och hela vägen ut i organisationen.