Inköp och vissa delar av IT hanteras av koncern- gemensamma funktioner för att dra nytta av skalfördelar och risker hanteras i linje med koncernens policyer.

Koncernens finansiering och finansiella risker hanteras av Koncernstab Ekonomi och Finans utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy som präglas av en låg risknivå och syftar till att minimera koncernens kapitalkostnad samt effektivt hantera och kontrollera koncernens finansiella risker.

 

Läs mer

Operativa risker

Finansiella risker

Känslighetsanalys

 

Relaterade dokument

UK Tax strategy Iggesund paperboard Workington.pdf