Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö vid Linghems sågverk för det senaste året.


Produktion och miljö     2017
Linghems sågverk1),
Produktion, 1 000 ton
 
Trävaror, 1 000 m3 34
Råvaror, 1 000 ton  
Virke, milj m3fub  0,08
Värmeenergi, GWh  
Produktion vid bruk från
returlutar, bark och vedrester
8,9
Fossila bränslen 0,6
Elenergi, GWh  
Inköpt 2,8
Utsläpp till luft, ton  
Koldioxid, 1 000 ton  
Fossil koldioxid  6
Biogen koldioxid  30
Biprodukter, 1 000 ton   
Till energiproduktion, externt 

15.6

Avfall, 1 000 ton  
Farligt2) 1

 

  1. Linghems sågverk förvärvades i april 2017. Uppgifterna i tabellen motsvarar verksamheten från maj till och med december 2017.

  2. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag.

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019