Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö    2017 2016   2015  2014 2013
Bravikens Sågverk,
Produktion, 1 000 ton
         
Trävaror, 1 000 m3 431  421  419 401 388
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub 0,81  0,81  0,80  0,79 0,76 
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från returlutar,
bark och vedrester1)
99  110  104  79  73
Inköpt, naturgas och olja 22 25  15  13  32
Elenergi, GWh          
Inköpt 26  26  26  24  23
Utsläpp till luft          

Svaveldioxid (räknat som svavel, S), ton

1,9  0,33  1,0 0,42  1.0
Kväveoxider, ton 27  40  40  32 32
Stoft, ton 0,2  0,2  0,2  0,1  0,4
Fossil koldioxid, 1 000 ton 6  7  4  3  9
Biogen koldioxid, 1 000 ton 30  33  31  32  30
Biprodukter, 1000 ton          
Till energiproduktion, externt 211 197  201 193 216
Avfall, 1 000 ton          
Farligt2) 11,0 3,0  9,0  1,9  1,6

 

  1. Värmeenergi från Bravikens pappersbruk. Utsläpp till luft från produktionen av värmeenergin är inkluderade i tabellen.

  2. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019