Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö     2017   2016    2015    2014 2013 

Bravikens pappersbruk,
Produktion, 1 000 ton

   

 

 

 

Tryckpapper

521 520

 486

 530

621

Råvaror, 1 000 ton

   

 

 

 

Virke, milj m3fub

1,17   1,16

 1,07

 1,11

1,16

Inköpt massa

 0,8

 2,0

1,3

1,6

Vattenförbrukning, milj m3

14,5  13,9

 15,3

 15,9

18,2

Kemikalier1)

17,2  13,9

 13,6

 15,7

15,9

Fyllmedel, pigment1)

42,4  41,9

 49,5

 31,4

33,7

Värmeenergi, GWh

   

 

 

 

Produktion vid bruk från returlutar, bark och vedrester

281  223

 261

263

263

Återvunnet i TMP-processen2)

468  551

 484

515

572

Fossila bränslen

47  42

 30

30

56

Elenergi, GWh

   

 

 

 

Produktion vid bruk

4  3

 5

10

9

Utsläpp till luft

   

 

 

 

Svaveldioxid (räknat som svavel, S), ton

5,3  0,7

 1,8

1,4

1,1

Kväveoxider, ton

74  65

 82

86

83

Stoft, ton

0,5  0,5

 0,4

 0,4

0,8

Fossil koldioxid, 1 000 ton

11  10

 6.6

 6,1

14,0

Biogen koldioxid, 1 000 ton

84 77 

 78

 106

107

Utsläpp till vatten

   

 

 

 

COD, (organisk substans), 1 000 ton 

2,3 2,0

 1,3

1,2

1,7

Suspenderade ämnen, ton

424  176

 136

137

209

Kväve, ton

49 38

 38

39

51

Fosfor, ton

3,1  2,9

 2,5

2,0

2,8

Biprodukter, 1 000 ton

   

 

 

 

Till energiproduktion, internt/externt

139  135

 103

101

135

Nyttiggjort eller till återvinning3)

53

48  58  68  94 

Avfall, 1 000 ton

   

 

 

 

Farligt4)

0,1  0,08

 0,13

 0,22

0.21

Deponerat (vått)

0,2  0,2

 0,3

4,5

5,2

Energileveranser, GWh

         
Värmeenergi5) 91 104 104 79 73

 

  1. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 22 800 ton och för fyllmedel och pigment 66 630 ton.

  2. Av använd el vid TMP-tillverkningen vid Bravikens Pappersbruk bildas värmeenergi som återvinns och används i produktionen.

  3. Biprodukter nyttjade bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för tillverkning av jordprodukter.

  4. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. 

  5. Värmenergi från bruket levereras till det närliggande Bravikens sågverk.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019