Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö   2016    2015    2014   2013     2012

Intern råvaruanskaffning  (Holmen)

 

 

 

 

 

Skörd av egen skog, 1 000 m3fub

 2 986

 3 213

3 297

3 465

3 211

Elproduktion, vattenkraft/vindkraft, GWh 

 1 079

 1 441

1 113

1 041

1 343

Bravikens pappersbruk,
Produktion, 1 000 ton

 

 

 

 

 

Tryckpapper

520

 486

 530

621

700

Råvaror, 1 000 ton

 

 

 

 

 

Virke, milj m3fub

 1,16

 1,07

 1,11

1,16

1,23

Returfiber

 -

 7,2

 53

131

212

Inköpt massa

 0,8

 2,0

1,3

1,6

2,8

Vattenförbrukning, milj m3

 13,9

 15,3

 15,9

18,2

20,0

Kemikalier1)

 13,9

 13,6

 15,7

15,9

 22,4

Fyllmedel, pigment1)

 41,9

 49,5

 31,4

33,7

 34,8

Värmeenergi, GWh

 

 

 

 

 

Produktion vid bruk från returlutar, bark och vedrester

 223

 261

263

263

266

Återvunnet i TMP-processen2)

 551

 484

515

572

595

Fossila bränslen

 42

 30

30

56

94

Elenergi, GWh

 

 

 

 

 

Produktion vid bruk

 3

 5

10

9

13

Inköpt

 1 498

 1 405

1 454

1 626

1 755

Utsläpp till luft, ton

 

 

 

 

 

Svaveldioxid (räknat som svavel, S)

 0,7

 1,8

1,4

1,1

4,0

Kväveoxider

 65

 82

86

83

103

Stoft

 0,5

 0,4

 0,4

0,8

1,0

Koldioxid, 1 000 ton

 

 

 

 

 

- Fossil

 10

 6.6

 6,1

14,0

26,3

- Biogen

77 

 78

 106

107

110

Utsläpp till vatten, ton 

 

 

 

 

 

COD, (organisk substans), 1 000 ton 

2,0

 1,3

1,2

1,7

1,7

Suspenderade ämnen

 176

 136

137

209

282

Kväve

38

 38

39

51

58

Fosfor

 2,9

 2,5

2,0

2,8

4,0

Biprodukter, 1 000 ton

 

 

 

 

 

Till energiproduktion, internt/externt

 135

 103

101

135

-

Avfall, 1 000 ton

 

 

 

 

 

Nyttiggjort eller till återvinning

 48

 58

68

94

-

Farligt3)

 0,08

 0,13

 0,22

0.21

0,29

Deponerat (vått)

 0,2

 0,3

4,5

5,2

6,3

 

  1. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 18 870 ton och för fyllmedel och pigment 65 700 ton.

  2. Av använd el vid TMP-tillverkningen vid Bravikens Pappersbruk bildas värmeenergi som återvinns och används i produktionen.

  3. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018