Holmens verksamhet 2015 fördelad på intressenter baserat på koncernens resultaträkning.


 

 

 Mkr

Kunder Försäljning av papper, kartong, trävaror, virke och el 17 216
Leverantörer Inköp av varor och tjänster samt avskrivningar m m -14 111
Anställda Löner och sociala kostnader -2 335
Långivare Räntor -90
Staten Skatter -120
Aktieägare Nettoresultat 559
  Styrelsens förslag till utdelning 882

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017