Holmens verksamhet 2017 fördelad på intressenter baserat på koncernens resultaträkning.


 

 

 Mkr

Kunder Försäljning av papper, kartong, trävaror, virke och el 17 269
Leverantörer Inköp av varor och tjänster samt avskrivningar m m -12 851
Anställda Löner och sociala kostnader -2 252
Långivare Räntor -53
Staten Skatter -445
Aktieägare Nettoresultat 1 668
  Styrelsens förslag till utdelning 1 092

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019