Privilegiebrev

Historia

Från musköter, pistoler och harnesk via mässing och textil till papper, kartong och trävaror. Mycket har hänt sedan Hertig Johan av Östergötland anlade det som kom att bli Holmen i Norrköping 1609.

I 400 år har vi skapat framtid

Likt många andra gamla, svenska företag har vi våra rötter i verksamheter som byggde på tillgång till vatten och malm och därefter skog. Historien om Holmen börjar 1609 med ett vapenfaktori på Kvarnholmen i Motala Ström. Just Kvarnholmen är också den plats vi hämtat vårt namn ifrån.

Verksamheten i Iggesund såg dagens ljus vid samma sekel när Östanå Pappersbruk blev den första industrianläggningen i regionen, och i mitten på 1700-talet föddes det som så småningom skulle bli MoDo i och med att Mo vattensåg i Söderåfors startades för första gången.

Under årens lopp har flera verksamheter kommit till och andra fallit bort men klart är att få företag vid sidan av Holmen kan peka på en lika lång och anrik historia.

Vill lära dig mer om Holmens bruks historia och traditionell papperstillverkning? Besök Holmens Museum i Norrköping.

 

 

Viktiga årtal och händelser

1609 Hertig Johan av Östergötland lägger grunden till Holmens Bruk i Norrköping genom att bygga ett vapenfaktori på Kvarnholmen i Motala ström.

1633 Holmens Bruks första handpappersbruk anläggs på Laxholmen i Motala ström.

1685 Isak Breant d.ä får tillstånd att anlägga ett järnbruk vid Iggesundsån och Iggesunds Bruk föds.

1771 Iggesunds Bruk förvärvar Östanå Pappersbruk.

1837 Holmens Bruks första pappersmaskin tas i bruk på Kvarnholmen.

1873 Handelsbolaget Mo Bruksägare ombildas till Mo och Domsjö AB.

1870 Iggesunds Bruks sågverksepok inleds med en större vattensåg i Iggesund.

1903 Mo och Domsjös första massafabrik startar i Domsjö.

1907 Holmen-aktien noteras på Stockholmsbörsen.

1915 Holmens Bruks nya tidningspappersbruk i Hallstavik körs igång.

1917 Iggesunds Bruk tar Sveriges första sulfit- och sulfatmassabruk i drift.

1963 Iggesunds Bruks första kartongmaskin startar produktion.

1977 Bravikens Pappersbruk startar tillverkning av tidningspapper.

1986 Holmens Bruks pappersbruk i centrala Norrköping läggs ned. Därmed upphör   industriepoken på holmarna i Motala ström efter 377 års oavbruten verksamhet.

1987 Iggesund förvärvar brittiska kartongtillverkaren Thames Board Ltd där sågverket Workington Sawmill ingår.

1988 Mo och Domsjö AB, Holmens Bruk AB och AB Iggesunds Bruk går samman under namnet Modo.

1993 L E Lundbergföretagen blir ny huvudägare i MoDo.

1999 MoDo och SCA slår ihop sina finpappers- och grossistverksamheter och bildar finpapperskoncernen Modo Paper.

2000 Modo Paper säljs. Holmen AB ersätter Mo och Domsjö AB som moderbolagsnamn.

2001 Kartongprodukterna från Workington får nytt ”familjenamn” och heter nu Incada.

2002 Den nya pappersmaskinen PM 11 invigs på Hallsta pappersbruk.

2006 Invigning av den nya tidningspappersmaskinen PM 62 på Holmen Paper Madrid.

2008 Produktionen vid Holmens pappersbruk i Wargön upphörde och verksamheten läggs ner. Med detta avslutades en 135-årig epok av papperstillverkning vid bruket.

2010/2011 Vid årsskiftet tas Bravikens sågverk i drift.

2013 Produktionen vid Holmens pappersmaskiner PM 51 i Braviken och PM 3 i Hallstavik upphör.

2014 Henrik Sjölund tillträder som VD för Holmen-koncernen. Vindkraftparken Varsvik som ligger nära pappersbruket i Hallstavik invigs.

2017 Holmen förvärvar sågverket i Linghem.

2018 Invigning av impregneringsanläggning på Bravikens sågverk.