Grantoppar

Affärsidé, strategi och mål

Vi är en av Sveriges största skogsägare och kan därför säkra stabila och trygga leveranser till våra kunder. Våra fem affärsområden fungerar som egna framgångsrika pusselbitar som tillsammans utgör vår cirkulära affärsmodell.