image1hc8e.png Fredrik Lundberg
Ordförande. Djursholm. Född 1951.
Ledamot sedan 1988.
Civilingenjör och civilekonom. Ekon. dr h.c. och Tekn. dr. h.c.
VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Hufvudstaden AB och AB Industrivärden. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i  L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB.
Eget och närståendes aktieinnehav: 1 679 448 aktier.* L E Lundbergföretagens aktieinnehav: 55 244 000 aktier.*
Carl Bennet 
Göteborg. Född 1951.
Ledamot sedan 2009.
Civilekonom. Med. dr h.c. och Tekn. dr h.c. VD i Carl Bennet AB. Tidigare VD och koncernchef i Getinge AB. Ordförande i Elanders AB och Lifco AB.
Övriga väsentliga uppdrag: Vice ordförande i Arjo AB och Getinge AB. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB.
Aktieinnehav: 200 000 aktier.* 
imagewrn5p.png Lars O Josefsson
Norrköping. Född 1953.
Ledamot sedan 2016.
Civilingenjör.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i TimeZynk, Styrelseledamot i Vestas, Ouman och Nevel.
Aktieinnehav: 7 000 aktier.*
imageu0i3.png

Alice Kempe
Torshälla. Född 1967.
Ledamot sedan 2019. Jägmästare.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Kempestiftelserna. Styrelseledamot i MoRe Research Örnsköldsvik AB, SweTree Technologies AB och Arevo AB.
Eget och närståendes aktieinnehav: 218 792 aktier*

Louise Lindh
Stockholm. Född 1979.
Ledamot sedan 2010.
Civilekonom. VD och styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i J2L Holding AB. Styrelseledamot i Hufvudstaden AB och L E Lundbergföretagen AB.
Aktieinnehav: 200 000 aktier.*
image8v0dw.png Ulf Lundahl
Lidingö. Född 1952.
Ledamot sedan 2004.
Juris kandidat och civilekonom.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Attendo AB och Fidelio Capital AB. Styrelseordförande i Nordstjernan Kredit AB.
Aktieinnehav: 8 000 aktier.*

Fredrik Persson 
Stockholm. Född 1968
Civilekonom
Övriga väsentliga uppdrag: Tidigare verkställande direktör och koncernchef på Axel Johnson AB. Styrelseordförande i Ellevio AB, JM AB och Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i AB Electrolux, Ahlström Capital Oy, Hufvudstaden, ICA Gruppen AB samt Interogo Holding AB.
Aktieinnehav: 3000 aktier*

imageuavhl.png Henrik Sjölund
Norrköping. Född 1966.
Ledamot sedan 2014.
Civilekonom, tysk inriktning.
VD och koncernchef.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.
Aktieinnehav: 52 155 aktier*
imagedm0z.png Henriette Zeuchner
Stockholm. Född 1972.
Ledamot sedan 2015.
Civilekonom och jur.kand. 
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i NTM-koncernen.
Aktieinnehav: 1 600 aktier.*
   

Arbetstagar-
representanter

 
imageqkbb.png Steewe Björklundh
Hudiksvall. Född 1958.
Ledamot sedan 1998.
Arbetstagarrepresentant LO. Ordförande GS-facket Iggesunds Sågverk.
imageg5gmn.png

Tommy Åsenbrygg
Skebobruk. Född 1968.
Ledamot sedan 2015.
Arbetstagarrepresentant PTK.
Aktieinnehav: 200 aktier. *

imagefzof6.png

Ari Aula
Norrköping. Född 1967.
Suppleant sedan 2022.
Arbetstagarrepresentant LO. Ordförande i Pappers Braviken Avd 53.

imagequmd.png

Martin Nyman
Ölsund. Född 1978.
Suppleant sedan 2021.
Arbetstagarrepresentant PTK. Ordförande Unionenklubben Holmen Iggesund.
Aktieinnehav: 760 aktier.

imagek8y2o.png Daniel Hägglund
Örnsköldsvik. Född 1982.
Suppleant sedan 2014.
Arbetstagarrepresentant PTK.
image8w1p.png Christer Johansson
Iggesund. Född 1959.
Ledamot sedan 2022.
Arbetstagarrepresentant LO. Ordförande i Pappers avd 15.

* Aktieinnehavet avser 31 december 2021.