Henrik Sjölund
VD och koncernchef.
Född 1966. Anställd 1993.
Utbildning: Civilekonom MSc
Bakgrund: VD sedan 2014, dessförinnan olika roller inom Holmen Papper.  
Aktieinnehav: : 39 602 aktier. Henrik Sjölund har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med. 
Anders Jernhall
Vice VD. Ekonomi- och finansdirektör.
Född 1970. Anställd 1997.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.
Bakgrund: CFO sedan 2010, dessförinnan varierande roller inom Holmen och Citibank.
Eget och närståendes aktieinnehav: 20 160 aktier.*
Lars Lundin
Affärsområdeschef Kartong och Papper.
Född 1966. Anställd 2018.
Utbildning: Executive Education vid EFL och IMD.
Bakgrund: Fiskeby Board, Stora Enso, National Starch och Chemical.
Aktieinnehav: 3 000 aktier.*
imagetu9jm.png Johan Padel
Affärsområdeschef Trävaror.
Född 1966. Anställd 2014.
Utbildning: BA, Stockholms universitet och Örebro universitet.
Bakgrund: Moelven, Setra Group, Swedwood (IKEA-Group).
Aktieinnehav: 2 570 aktier.*
Sören Petersson
Affärsområdeschef Skog.
Född 1969. Anställd 1994.
Utbildning: MSc in Forestry.
Bakgrund: Affärsområdeschef Holmen Skog sedan 2010. Tidigare olika roller inom Holmen Skog. 
Aktieinnehav: 19 378 aktier.*

Fredrik Nordqvist
Affärsområdeschef Energi.
Född 1971. Anställd 2011.
Utbildning: BE, KTH Stockholm.
Bakgrund: Sweco, WSP.
Aktieinnehav: 721 aktier.

Ola Schultz-Eklund
Teknisk direktör.
Civilingenjör KTH samt Teknologie Licentiat KTH.
Född 1961. Anställd 1994.
Utbildning: SEP, MBA London Business School, Civilingenjör KTH Stockholm.
Bakgrund: CTO Holmen sedan 2013. CPI, Iggesund , Holmen Papper, Modo. 
Aktieinnehav: 4 000 aktier.*

Henrik Andersson
Chefsjurist.
Styrelsens sekreterare.
Född 1971. Anställd 2008.
Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet.
Bakgrund: Loomis, Gambro.
Aktieinnehav: 5 296 aktier.* 
Stina Sandell
Hållbarhets- och kommunikationsdirektör.
Född 1966. Anställd 2017.
Utbildning: Magisterexamen strategisk kommunikation, DIHR, Stockholms universitet.
Bakgrund: JP Bank, SMG, Cardguide Stockholm, Mahir PR, AMF, SBAB.
Aktieinnehav: 2 156 aktier.*
imagemsd8p.png Gunilla Rolander
HR-direktör.
Född 1966. Anställd 2013.
Utbildning: Fil. kand HR, Uppsala universitet. 
Bakgrund: HR-direktör Holmen sedan 2015, Fortum, Goodyear Dunlop Europa.
Aktieinnehav: 3 436 aktier.*

* Aktieinnehavet avser 31 dec 2022.