imagek2e4o.png Fredrik Lundberg
Ordförande. Djursholm. Född 1951.
Ledamot sedan 1988.
Civilingenjör, civilekonom, dr h c mult 
VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Hufvudstaden AB och AB Industrivärden. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i  L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB.
Eget och närståendes aktieinnehav: 1 679 448 aktier.* L E Lundbergföretagens aktieinnehav: 55 244 000 aktier.*
Lars O Josefsson
Norrköping. Född 1953.
Ledamot sedan 2016.
Civilingenjör.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i TimeZynk, styrelseledamot i Ouman och Nevel. Ledande positioner i företag som Sandvik Mining and Construction, Mycronic AB, Alimak Hek Group, ABB, Alstom och Siemens. Tidigare styrelseledamot i Vestas.
Aktieinnehav: 7 000 aktier.*

Alice Kempe
Torshälla. Född 1967.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Kempestiftelserna. Styrelseledamot i MoRe Research Örnsköldsvik AB. SweTree Technologies AB och Arevo AB. Tidigare arbetat på Energimyndigheten, Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen.
Eget och närståendes aktieinnehav: 218 792 aktier*

imagewkhdw.png Louise Lindh
Stockholm. Född 1979.
Ledamot sedan 2010.
Civilekonom. 
Övriga väsentliga uppdrag:
Ordförande i Fastighets AB L E Lundberg och J2L Holding AB. Styrelseledamot i Hufvudstaden AB och L E Lundbergföretagen AB.
Aktieinnehav: 200 000 aktier.*
Ulf Lundahl
Lidingö. Född 1952.
Ledamot sedan 2004.
Juris kandidat och civilekonom.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Attendo AB och Fidelio Capital AB. Styrelseordförande i Nordstjernan Kredit AB.
Aktieinnehav: 8 000 aktier.*

Fredrik Persson 
Stockholm. Född 1968.
Ledamot sedan 2022.
Civilekonom.
Övriga väsentliga uppdrag: Tidigare verkställande direktör och koncernchef på Axel Johnson AB. Styrelseordförande i Ellevio AB, JM AB och BusinessEurope samt styrelseledamot i AB Electrolux, Ahlström Capital OY, Hufvudstaden, ICA Gruppen AB samt Intergo Holding AB.
Aktieinnehav: 3000 aktier*

imagem29ih.png Henrik Sjölund
Norrköping. Född 1966.
Ledamot sedan 2014.
Civilekonom, tysk inriktning.
VD och koncernchef.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.
Aktieinnehav: 54 602 Holmen B aktier*
imageegvxi.png Henriette Zeuchner
Stockholm. Född 1972.
Ledamot sedan 2015.
Civilekonom och jur. kand.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i NTM-koncernen, Managementkonsult på Arthur D Little samt IBM. Nordisk marknadschef för Canal+, VD och koncernchef för Berling Media AB, VD för Discovery Networks i Sverige, samt fram till oktober 2021 VD för Clear Channel i Skandinavien.
Aktieinnehav: 1 600 aktier.*
imagezaqyv.png

Carina Åkerström
Stockholm.
Ledamot sedan 2023. 
Juristexamen från Lunds universitet. Anställd i Handels­banken sedan 1986 och har innehaft en rad positioner inom banken. Sedan 2019 VD och Koncernchef för Handelsbanken. Övriga väsentliga uppdrag: ordförande i Svenska Bank­föreningen och ledamot i EBF, European Banking Federation samt styrelseledamot i World Childhood Foundation.

   

Arbetstagar-
representanter

 
image81f48.png

Tommy Åsenbrygg
Skebobruk. Född 1968.
Ledamot sedan 2015.
Arbetstagarrepresentant PTK.
Aktieinnehav: 200 aktier. *

imagej92ht.png

Ari Aula
Norrköping. Född 1967.
Ledamot sedan 2023.
Arbetstagarrepresentant LO. Ordförande i Pappers Braviken Avd 53.

imagehi7rtg.png

Martin Nyman
Ölsund. Född 1978.
Suppleant sedan 2021.
Arbetstagarrepresentant PTK. Ordförande Unionenklubben Holmen Iggesund.
Aktieinnehav: 760 aktier.

Daniel Hägglund
Örnsköldsvik. Född 1982.
Suppleant sedan 2014.
Arbetstagarrepresentant PTK.
Christer Johansson
Iggesund. Född 1959.
Invald som ersättare 2017, ordinarie ledamot invald 2022.
Arbetstagarrepresentant LO. Ordförande i Pappers avd 15.
imageqkf0m.png

John Nyberg
Överklinten. Född 1975.
Suppleant i Holmens styrelse på LO-mandat, vald 2023. Klubbordförande vid Holmens såg i Bygdsiljum.

* Aktieinnehavet avser 31 december 2022.