Fredrik Lundberg Fredrik Lundberg
Ordförande. Djursholm. Född 1951.
Ledamot sedan 1988.
Civilingenjör, civilekonom och dr h c mult. VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Hufvudstaden AB och AB Industrivärden. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i  L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB.
Aktieinnehav: 1 679 448 aktier.* L E Lundbergföretagens aktieinnehav: 55 244 000 aktier.*
Lars O Josefsson Lars O Josefsson
Norrköping. Född 1953.
Ledamot sedan 2016.
Civilingenjör.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i TimeZynk. Styrelseledamot i Ouman och Nevel.
Aktieinnehav: 7 000 aktier.*
Alice Kempe

Alice Kempe
Torshälla. Född 1967.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Kempestiftelserna. Styrelseledamot i MoRe Research Örnsköldsvik AB, SweTree  Technologies AB och Arevo AB. .
Aktieinnehav: 218 792 aktier*

Louise Lindh Louise Lindh
Stockholm. Född 1979.
Ledamot sedan 2010.
Civilekonom. 
Övriga väsentliga uppdrag:
Ordförande i Fastighets AB L E Lundberg och J2L Holding AB. Styrelseledamot i Hufvudstaden AB och L E Lundbergföretagen AB.
Aktieinnehav: 200 000 aktier.*
Ulf Lundahl Ulf Lundahl
Lidingö. Född 1952.
Ledamot sedan 2004.
Juris kandidat och civilekonom.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Fidelio Capital AB. Ordförande i kreditkommittén Nordstjernan Kredit KB.  Styrelseledamot i Indutrade AB. 
Aktieinnehav: 8 000 aktier.*
Fredrik Persson

Fredrik Persson
Stockholm. Född 1968.
Ledamot sedan 2022.
Civilekonom.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i BusinessEurope, Ellevio AB och JM AB. Styrelseledamot i AB Industrivärden, A Ahlström Oy, Hufvudstaden, ICA Gruppen AB och  Interogo Holding AB.
Aktieinnehav: 3000 aktier*

Henrik Sjölund Henrik Sjölund
Norrköping. Född 1966.
Ledamot sedan 2014.
Civilekonom, tysk inriktning.
VD och koncernchef.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Skogsindustrierna, SKGS och Svenskt Näringsliv.
Aktieinnehav: 39 602 aktier.
Henriette Zeuchner Henriette Zeuchner
Stockholm. Född 1972.
Ledamot sedan 2015.
Civilekonom och jur. kand.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i All Ears AB. Styrelseledamot i NTM-koncernen.
Aktieinnehav: 1 600 aktier.*
Carina Åkerström

Carina Åkerström
Stockholm. Född 1962.
Ledamot sedan 2023. 
Jurist. 
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i World Childhood Foundation, SkiStar och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens 
(IVA) Näringslivsråd.

Arbetstagarrepresentanter

Tommy Åsenbrygg

Tommy Åsenbrygg
Skebobruk. Född 1968.
Ledamot sedan 2015.
Arbetstagarrepresentant PTK.
Aktieinnehav: 200 aktier. *

Ari Aula

Ari Aula
Norrköping. Född 1967.
Ledamot sedan 2023.
Arbetstagarrepresentant LO. Ordförande i Pappers Braviken Avd 53.

Martin Nyman

Martin Nyman
Ölsund. Född 1978.
Suppleant sedan 2021.
Arbetstagarrepresentant PTK. Ordförande Unionenklubben Holmen Iggesund.
Aktieinnehav: 760 aktier.

Daniel Hägglund Daniel Hägglund
Örnsköldsvik. Född 1982.
Suppleant sedan 2014.
Arbetstagarrepresentant PTK.
John Nyberg John Nyberg
Överklinten. Född 1975.
Invald som suppleant 2023. Ledamot sedan 2024.
Arbetstagarrepresentant LO. Klubbordförande vid Holmens sågverk i Bygdsiljum.
 

Johan Viklund
Hudiksvall. Född 1979.
Invald som ersättare 2024.
Arbetstagarrepresentant LO, suppleant. Ordförande i Pappers avd.15 Iggesund.

* Uppgifterna avser eget och närståendes aktieinnehav 31 december 2023.