Sören Petersson, affärsområdeschef för Holmen Skog, beskrev hur skogsbruket kan skapa förutsättningar för en växande bioekonomi genom att kombinera hög tillväxt i skogen med bibehållen biologisk mångfald. Nyamko visade stort intresse och ställde nyfikna frågor kopplade till allt från klimat till älgar och brandljud.

Läs hela artikeln om Nyambo Sabunis skogsbesök här!