Sajterna är resultatet av ett lagarbete som omfattar alla affärsområdena med syfte att stärka Holmens varumärke och göra de nya sajterna mer affärsdrivande och bättre anpassade för besökarna.

 – Våra externa hemsidor är den första kontakten med Holmen för väldigt många besökare. Den digitalisering som vi befinner oss i kommer att göra det mötet ännu viktigare i framtiden, säger Erika Jonsson, kommunikatör på stab kommunikation Holmen Skog, och en av deltagarna i den projektgrupp som arbetat med de nya webbarna.

Att Holmens olika målgrupper är så varierande har varit en av de riktigt stora utmaningarna.

– Den som söker sig till någon av våra webbplatser ska känna att han eller hon har kommit rätt – oavsett om det är en skogsägare i Lycksele eller en designer i Paris.

– Vi har jobbat för att hitta minsta gemensamma Holmen-nämnare när det gäller koncept och design, men samtidigt inte varit rädda för att lyfta fram affärsområdenas unika särdrag.

Digitalisering förändrar spelplanen

Erika betonar att sajterna är i ständig rörelse och kommer därför inte vara helt kompletta vid lansering. De utgör dock en bra grund för att utveckla fler innovativa och affärsdrivna funktioner i framtiden.

– Vi kommer att ha mycket bättre möjligheter att stärka vårt gemensamma varumärke, utveckla vår marknadskommunikation och skapa nya affärer tack vare detta, säger Erika och tillägger att det är viktigt att förstå digitaliseringens omvälvande kraft och behovet av att göra den resa som Holmen nu gör.

Fakta:

 • Anledningen till uppgraderingen är dels att uppdatera den tekniska plattformen, dels att anpassa innehåll och struktur för att bli mer affärsdrivande och leva upp till den förväntan dagens besökare har.
 • Webbprojektet är också en del i den gemensamma varumärkesresan som fokuserar på det Holmen-gemensamma som alla affärsområden kan dra nytta av.

De nya webbplatserna:

  • Holmen.com
  • Iggesund.com (lanseras i maj/juni)
  • Holmen.com/paper
  • Holmen.com/skog
  • Holmen.com/travaror
  • Holmen.com/energi

Läs mer om vårt varumärkesprojekt här