Som ett led i Holmens koncerngemensamma kommunikations- och hållbarhetsstrategi har Holmen inlett ett samarbete med Identity Works för att förstärka och vidareutveckla Holmens varumärke. I ett första steg kommer en ny varumärkesplattform och visuell identitet att tas fram som ska bidra till en enhetlig kommunikation för hela Holmen.

- Ett starkt och sammanhållet varumärke är en förutsättning för att kunna stärka vår konkurrenskraft, driva vår affär och växa globalt. Inom Holmen har vi idag ett antal väldigt starka produktvarumärken som individuellt bidrar till vårt varumärke. Nu tar vi nästa steg för att skapa synergier mellan dessa varumärken så att de stärker varandra och samtidigt skapar värde till helheten, säger Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen.

Varumärkesprojektet beräknas vara klart för aktivering till hösten 2019 men redan nu har en insiktsfas påbörjats. Ambitionen är att presentera delar av det visuella uttrycket redan under våren 2019.  

- Holmen är ett enormt spännande bolag vars verksamhet vilar på ett gediget hållbarhetsarbete, säger Dan Herlin, Client Director på Identity Works. Vi kommer metodiskt se över, förena och stärka Holmens varumärkesberättelse och visuella identitet, för att på bästa sätt hjälpa koncernen att växla ut på sin starka hållbarhetsprofil och sina världsledande produkter.

Projekt-team:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen
Dan Herlin, Client Director, Identity Works
Sandra Fors, Brand Strategist, Identity Works
Nikolaj Kledzik, Design Director, Identity Works