I Sveriges skogar fanns under femårsperioden 2017–2021 i genomsnitt 266 miljoner kubikmeter död ved, vilket är en ökning med 10 miljoner kubikmeter jämfört med föregående period (2016–2020). Det visar statistik från Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Att det finns död ved i skogen är avgörande för att öka den biologiska mångfalden, som i sin tur är en förutsättning för att skapa ett robust ekosystem med motståndskraftiga skogar som växer bra, säger Sören Petersson, affärsområdeschef Holmen Skog.

Läs hela pressmeddelandet här