I Sverige byggs en stor andel nyproducerade byggnader och dess stommar fortfarande i fossila material som betong och stål, vilket leder till stora utsläpp av växthusgaser. Genom att bygga mer med trä kan koldioxidutsläppen minska.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behöver kommuner vara ledande i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Trots det uppger endast 37 av Sveriges 290 kommuner att de har antingen en strategi för att bygga mer i trä eller ett politiskt beslut om att ta fram en sådan strategi, visar en enkät från Holmen Skog och Holmen Trävaror.

– Trots att det finns en bred insikt i samhället om att vi bör bygga mer i trä, så har den insikten ännu inte fått fullt genomslag i de byggbeslut som fattas av många kommuner. För de kommunerna skulle en strategi för ökat träbyggande göra stor skillnad, säger Sören Petersson, affärsområdeschef Holmen Skog.

Läs hela pressmeddelandet här:

37 kommuner i Sverige uppger att de har strategi för träbyggande