Sedan tidigare har bara  de som gör virkesaffärer med oss i Götaland och sydöstra Svealand kunnat beställa en karta över sin skog.

För att bekämpa granbarkborren på bred front så släpper vi nu karttjänsten på www.holmen.com/granbarkborre så att alla markägare inom området vi analyserat själva kan kontrollera sin skog.