En karta över den egna skogsfastigheten

För att få överblick över granbarkborrens utbredning har Holmen utvecklat ett analysverktyg som visar faktiska skador på en karta. Nu erbjuder skogsbolaget sina privata virkesleverantörer en sådan karta.

– Vi är stolta över att som första skogsbolag kunna erbjuda drabbade skogsägare den här servicen. Det här är ytterligare ett steg i vårt arbete för ett mer ansvarsfullt och digitalt skogsbruk som verkligen kommer att göra nytta för skogsägare. Kunskap om var och hur omfattande angreppen är ger dem helt andra möjligheter att rädda skogliga värden och bekämpa granbarkborrens spridning, säger Anna Baglioni, regionchef Syd, Holmen Skog.

Anna Baglioni, regionchef Syd, Holmen Skog

Satellitbilder och artificiell intelligens

Kartorna är resultatet av ett avancerat analysverktyg som Holmen utvecklat. En algoritm som bygger på artificiell intelligens har kontinuerligt försetts med data tills den blivit mycket bra på att analysera angrepp med hjälp av satellitbilder. Skogsstyrelsen erbjuder sedan tidigare en en riskindexkarta över områden som riskerar att angripas. Den är ett bra komplement till Holmens karta som visar var skadorna faktiskt finns.

Skog skadad av granbarkborren

Holmen gör många insatser 

För att kunna ta om hand så mycket skadat virke som möjligt har Holmen ställt om delar av industrin. Både Bravikens och Hallstas pappersbruk har exempelvis skapat ett specialsortiment för angripen massaved. Bravikens sågverk har även börjat exportera trävaror till USA som ett sätt att hitta avsättning för barkborreangripet virke.

Samtidigt fortsätter Holmen att utveckla karttjänsten och kommer att göra en ny analys i vår. Holmen är också aktiva i projektet Stoppa borrarna där många aktörer samarbetar och kraftsamlar.

Är du skogsägare i ett granbarkborreskadat område?

Läs mer om våra kartor här>>