Karriärföretagen är en sajt som vänder sig till studenter och unga i arbetslivet. De förmedlar jobbmöjligheter och belyser arbetsgivare och talanger genom utmärkelserna Karriärföretag och Karriärstipendiet. Utmärkelsen Karriärföretag ges årligen till de 100 arbetsgivare som anses erbjuda de bästa karriär- och utvecklingsmöjligheterna.

Holmen har tilldelats utmärkelsen och vi är glada och stolta över att vara ett Karriärföretag 2022.

Juryns motivering till Holmens utmärkelse lyder:

Holmen är ett av de mest hållbara företagen vi sett, både i företagskulturen och utanför. Genom en öppen och nytänkande kommunikation är alla välkomna och hjärtat är på rätt plats. Inte nog med det så erbjuder Holmen ex-jobb, aspirant- och traineetjänster samt sommarjobb. Här får medarbetarna till och med blogga om sina arbetsveckor, mer insyn i företagen än så får man inte!

Gunilla Rolander, HR-direktör på Holmen, ser utmärkelsen som ett kvitto på att vi lyckas kommunicera det Holmen erbjuder och vår företagskultur på ett sätt som når fram.

- Vi har uppenbart rätt kommunikationsstrategi, väl grundad utifrån verkligheten i Holmen. Vår gemensamma varumärkesplattform hjälper också till att vi lyckas tränga igenom, säger hon.

Holmens socialt hållbara kultur och systematiska arbete för att locka bra medarbetare är något som juryn tagit fasta på.

- Vi uppmuntrar våra medarbetare till att våga prova på olika roller och jobbar med hållbarhet i alla led, vilket vi kommunicerat framgångsrikt. Hållbarhet är en väldigt viktig fråga för unga som är nya i yrkeslivet och vår genuint hållbara affär är något vi är stolta över, säger Amanda Lindh, Employer Branding-ansvarig inom Holmen Paper.

Om Karriärföretagen:

Karriärföretagen har sedan 2011 årligen utsett Sveriges 100 främsta arbetsgivare att jobba och göra karriär på för unga akademiker och young professionals som är på väg i karriären.

Listan över Karriärföretag 2022 presenterades den 15 november 2021.