Lite om mig

Jag har hunnit fylla 48 år och bor i Näsviken som ligger vid utloppet av de vackra Dellensjöarna i Hälsingland, ca 1,5 mil väster om Hudiksvall. Här bor jag i ett hus tillsammans med två barn och min fru Kristina. Jag kommer ursprungligen från Eskilstuna men har sedan 20-årsåldern spenderat majoriteten av livet norr om Dalälven. Min fritid är nog som för de flesta småbarnsförälders d.v.s. mycket tid spenderas med familj och hem. När möjligheten uppstår leder stegen helst ut i skog och mark. Vilken form av aktivitet det blir är för mig egentligen mindre viktigt, huvudsaken man får vara ute och att fikat finns med.

 

Min arbetsplats

Jag jobbar som produktionsledare skogsvård, allmänt benämnt som skogsvårdsledare, vid skogsvårdsavdelningen på region Mitt. Vi är för närvarande sex ordinarie produktionsledare + chef och vi är utspridda från Länna i Uppland till Sveg i Härjedalen. Det innebär oftast att man får nyttja telefon och dator när man ska dryfta skogsvårdsfrågor men det medför också att det är desto roligare när vi väl träffas live. Just min arbetsplats är kontoret i Delsbo, men även ute på den nyligen markberedda föryngringsytan och i röjningsskogen.

 

Min vardag

Så vad sysslar då en skogsvårdare som jag med? Jag har ansvaret för att utföra skogsvårdsuppdrag på Holmens egen skog och till privata leverantörer inom ett visst geografiskt område. I konceptet skogsvård ingår bland annat markberedning, plantering och ungskogsröjning. Vi ansvarar för entreprenadupphandling, produktionsplanering, uppföljning, fakturering och ajourhållning med mera Vi håller även i utbildningar och är ibland delaktiga i olika utvecklingsprojekt. Just nu börjar verksamheten rulla igång för fullt ute i skogarna och en titt i kalendern denna vecka visar att det blir fältbesök med entreprenör, kvalitetsuppföljning, en rekognoscering inför kommande exkursioner, förmodligen även lite fakturering och utöver de spontant uppkomna ärendena som behöver uppmärksamhet. Jag har t.ex. precis kommit tillbaka från ett besök hos en leverantör som hade synpunkter på en utförd hjälpplantering men där allt löste sig till det bästa!

 

Koll på egenuppföljning i röjning

 

Inför markberedningssäsongen med våra entreprenörer

 

Ett skogsvårdsår. En plupp - ett uppdrag

 

Skogsvård på Holmen

Att jobba med skogsvård innebär att man får vara med att påverka den del av skogens omloppscykel när det händer som allra mest. Det är svårt att inte känna glädjen i bröstet när man ser de sköra skogsplantorna lyckas ta sig igenom den första kritiska föryngringsperioden, men även uppleva den alldeles nyröjda ungskogen där de kvarlämnade stammarna får det där extra utrymmet som behövs för att växa till sig. I mina ögon är det något av ett mysterium att inte alla som är intresserad av skogsbruk vill jobba med detta!

Variationen i arbetsmiljön och arbetsuppgifter och även möjligheten att själv kunna styra sin arbetsvecka är stora styrkor med att jobba som skogvårdsledare på Holmen. Att Holmen har en seriös syn på skogsvårdsarbetet och även är aktiva och driver på utvecklingen i dessa frågor är viktigt för mig.

 

Till sist

Vi har ett motto på vår avdelning; vi ska ha kul på jobbet och samtidigt skapa Sveriges bästa ungskogar! Jag hoppas detta kommer märkas av på ett eller annat sätt i framtiden; kanske de plantor vi sätter idag kommer utgöra den trygga stommen i våra barns nya hus eller bestå av sidorna i er favorittidskrift. På återseende!

/Krister