Skogen är naturligt brandpräglad efter hundratals år av skogsbränder. Sedan drygt 20 år tillbaka har Holmen genomfört kontrollerade bränder i området vilket har skapat stora värden med en rik biologisk mångfald. Hela invigningen genomfördes under en heldag i dessa naturvårdsbrända områden.

– Vi har iordningsställt flera vandringsleder. Den mest centrala kallar vi för brandleden som har försetts med många infoskyltar där besökarna kan lära sig mer om skogen. Dessutom finns vindskydd, grillplats, utkikstorn och en övernattningsstuga, berättar Elin Kollberg, naturvårdsansvarig på Holmen Skog Västerbotten och projektledare för kunskapsskogen.

Elin Kollberg, naturvårdsansvarig på Holmen Skog

Läs mer om Berga Kunskapsskog här

Holmens Kunskapsskogar

Holmen har idag fyra kunskapsskogar, Kunnådalen, Likstammen, Berga och Länna. Den sistnämnda Länna invigs våren 2023.

Holmens Kunskapsskogar är mark som vi utsett specifikt för att samla in och sprida kunskap om skogen. Varje landskapsavsnitt är utvalt på grund av dess specifika biologiska förutsättningar.

Det är också vårt sätt att visa att hållbart skogsbruk kan bidra till tillväxt och samtidigt öka den biologiska mångfalden i skogen. För ansvarsfullt skogsbruk handlar inte om att leva av skogen – det handlar om att leva med den.

En skog − ett tema

Varje Kunskapsskog har ett tydligt tema − en särskilt intressant eller unik naturtyp med höga naturvärden som skapas, bevaras och förstärks som en del i vårt naturvårdsarbete. En Kunskapsskog ska omfatta minst 200 hektar landareal, där minst 50 procent av den produktiva marken utgörs av arealer med naturvårdsklassning.

Läs mer om Holmens kunskapsskogar här