Behovsanalys och kravprofil

För Holmen börjar rekryteringsprocessen alltid med en behovsanalys. Vi tittar självklart på nuläge, men för oss är det lika viktigt att lyfta blicken och tänka framåt. Hur tror vi att verksamheten kommer utvecklas? Vilka möjligheter finns det för den vi anställer framåt? Vi tittar även på arbetsgruppens sammansättning för att skapa en bra mix och en fungerande avdelning.

Analysen mynnar ut i en kravprofil som formar ett rekryteringsunderlag. Kravprofilen innehåller krav och önskemål på kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper.

Annonsering internt och externt

Vi tycker att det lika viktigt att Holmen är rätt för dig som att du är rätt för Holmen. Därför strävar vi efter att ge en så tydlig och rättvis bild av rollen, arbetsgruppen och av oss som företag som möjligt.

För oss är det viktigt att tillvarata våra medarbetares kompetens och vilja till utveckling. Om vi bedömer att kompetensen finns inom koncernen så kan vi bestämma oss för att annonsera den lediga tjänsten internt innan vi annonserar den externt.

I de allra flesta fall genomför Holmen våra rekryteringar själva men i enstaka fall används även samarbetspartners.

Ansökan

I annonserna framgår tydligt hur du gör för att skicka in din ansökan. I majoriteten av våra rekryteringar skickas ansökningen via vårt ansökningsformulär på holmen.com. Formuläret går snabbt att fylla i och anger tydligt vilka uppgifter som är obligatoriska. Om du har frågor eller funderingar kring tjänsten eller företaget så hittar du kontaktinformation till rekryterande chef och/eller rekryterande HR i annonsen.

Du hittar våra aktuella tjänster här!

Urval, intervjuer och tester

Rekryterande chef och rekryterande HR går igenom de ansökningar som kommit in och gör ett första urval. Om din kompetens och erfarenhet matchar kravprofilen kan du bli kallad till intervju. Syftet är att lära känna varandra och ge oss en tydligare bild av hur din bakgrund, dina kunskaper och dina personliga kompetenser motsvarar det vi söker för just denna tjänst. Det är också ett tillfälle att för dig som sökande att skapa en bild av rollen och företaget. Intervjuer sker oftast i flera omgångar.

I vissa rekryteringar kompletterar vi intervjun med tester.

Referenstagning

Vi tar alltid referenser på våra slutkandidater.

Erbjudande om anställning

När vi gör vårt slutliga urval så tittar vi på den samlade bilden vi fått genom ansökan, intervjuer, referenstagning och eventuella testresultat. Vi tittar även på värderingar och drivkrafter, för att bedöma hur väl dessa stämmer in med företaget och arbetsgruppen. Om det är du som är vår slutkandidat så erbjuder vi dig en anställning hos oss. Och om Holmen är rätt för dig så välkomnar vi dig som ny kollega.