Under intervjun kommer vi att ställa frågor som kopplar till de kompetenser som satts upp i kravprofilen, såväl formella (kunskaper och erfarenheter) som personliga kompetenser. Vi har en intervjuguide och ställer samma frågor till samtliga kandidater i processen, syftet är att ge oss förutsättningar att göra ett så objektivt urval som möjligt.

Fokus är på din yrkesroll och vi kommer därför inte ställa några frågor om ditt privatliv. Om du vill dela med dig av något är du självklart välkommen att göra det.

Vi utgår från en metod som kallas för SBR-metoden som står för Situation, Beteende och Resultat. Här nedan ger vi några exempel på hur vi kan fråga kring olika kompetenser.

 

FORMELL KOMPETENS

Ex: redovisning

  • Berätta om då du senast arbetade med att ta fram en årsredovisning. (Situation)
  • Vad började du med? Vad gjorde du? Vad gjorde andra? Vilken var utmaningen? (Beteende)
  • Hur gick det? Vad hade du gjort annorlunda? (Resultat)

 

PERSONLIG KOMPETENS 

Ex: Samarbetsförmåga

  • Berätta om en situation när du samarbetade med en kollega för att nå ett gemensamt mål. (Situation)
  • Vad gjorde du? Vad gjorde ni tillsammans? (Beteende)
  • Hur lyckades ni med uppgiften? Vad blev resultatet? (Resultat)

 

Vi ser fram emot att träffa dig!