Studenter

Är du nyfiken på Holmen som arbetsgivare? Som student har du en rad möjligheter att lära känna oss lite bättre. Varje år besöker vi en rad arbetsmarknadsdagar runtom i Sverige. Vi erbjuder också ex-jobb, aspirant- och traineetjänster samt sommarjobb.