På Holmen får du chansen att bidra till omställningen mot en mer hållbar framtid.

På Holmens kartongbruk i Iggesund pågår just nu arbetet med att ta fram nästa generations förpackningar. Johan Lindgren är ansvarig för produktutveckling och är en av de ambassadörer som medverkar vid arbetsmarknadsdagar och andra studentaktiviteter.  

– Vi förenar nytta med nöje. Vi måste synas för att skapa intresse hos de vi vill rekrytera samtidigt är det väldigt roligt att komma ut och träffa studenter. Jag söker till exempel två utvecklingsingenjörer till min grupp just nu. Vi har fått in många ansökningar men väldigt få har erfarenhet av pappers- och massateknik så det är en grupp som vi skulle behöva bli bättre på att nå ut till, säger Johan Lindgren.

För en blivande utvecklingsingenjör kanske det inte känns lika spännande att utveckla förpackningar som att utveckla mobiltelefoner – men Johan Lindgren håller inte med.

– På Holmen får du chansen att bidra till omställningen mot en mer hållbar framtid. I takt med att plasten fasas ut kommer träfiber att få en allt viktigare roll i vårt samhälle, inte minst i förpackningsmaterial, säger Johan Lindgren.

 

Generationsväxling pågår

Det finns även en efterfrågan på ingenjörer inom andra delar av Holmen. På pappersbruken Hallsta och Braviken kommer cirka 30 procent av medarbetarna att gå i pension de närmaste tio åren.

Det är våra medarbetare som bäst kan beskriva hur det är att jobba på Holmen.

– Förutom processoperatörer kommer vi att behöva rekrytera olika typer av ingenjörer, bland annat inom el och automation, säger Milla Skoog, HR-specialist på Holmen Paper.

Varje år brukar Holmen delta på ett tiotal arbetsmarknadsdagar – från Linköpings universitet och Kungliga tekniska högskolan till Luleå tekniska universitet. Man besöker även Åbo akademi på andra sidan Östersjön.

– Det är våra medarbetare som bäst kan beskriva hur det är att jobba på Holmen. Förutom att träffa dem under arbetsmarknadsdagar kan man även följa en del av dem på vår medarbetarblogg, säger Milla Skoog.

 

Från exjobb till fast jobb

Inom Holmen finns en bred palett av utvecklingsmöjligheter då företaget täcker hela kedjan från frö och skogsplantering till sågverksverksamhet och tillverkning av papper, kartong och trähus. På Hallsta pappersbruk arbetar Joel Bergström, sektionschef för underhåll papper. I underhållsgruppen finns en mängd kompetenser – allt från mekaniker och smörjare till automationsingenjörer. Joel Bergström har varit engagerad i studentsamarbetet ända sedan han började på Holmen.

– En av de första sakerna jag gjorde som sektionschef var att ringa Högskolan i Gävle, som utbildar automationsingenjörer, för att fråga om jag kunde få komma på besök. Dels för att få chansen att visa vilka vi är och vad vi står för, dels för att ge studenterna en bild av vad man kan jobba med efter examen, säger Joel Bergström.

Efter besöket dröjde det inte länge innan förfrågningar om exjobb dök upp och det slutade med att en av sistaårseleverna gjorde sitt exjobb på underhållsavdelningen. I dag är hon anställd som underhållsingenjör i Joel Bergströms team.

– Jag uppmuntrar verkligen studenter att vara nyfikna och ta kontakt. Man vet aldrig vad det kan leda till, säger Joel Bergström.

 

Arbetar för ökad mångfald

Det är inte det enda exemplet på att det lönar sig att bygga relationer redan under studietiden. Holmen Iggesund Paperboard produktutveckling brukar varje år ta emot en utbytesstudent som stannar under ett halvår. Den senaste, en kvinnlig ingenjörsstudent från Brasilien, har nu fått fast jobb på avdelningen. Bland ingenjörerna på avdelningen är hälften kvinnor och ett flertal medarbetare kommer från andra länder. Inom affärsområdet Holmen Skog arbetas det aktivt med jämställdhet, mångfald och inkludering. Skogsbranschen har historiskt sett varit en mansdominerad arbetsplats men nu tas stora steg i rätt riktning. Linnea Gille, produktionschef på region Syd, är med och bidrar till det.

– Efter att ha sommarjobbat och gjort mitt exjobb på Holmen fick jag jobb som aspirant, Därefter blev jag traktplanerare. Mitt uppdrag var att planera vad som skulle gallras och skördas, samt hur återbeskogningen skulle ske. Jag var inte bara yngst utan också den enda kvinnan på den avdelning som arbetade med skogliga frågor. I dag, 13 år senare, är det fortfarande brist på mångfald i branschen, säger Linnea Gille.

På Holmen är du välkommen oavsett kön, ålder eller etnicitet.

Idag ansvarar hon för avdelningen som har hand om gallring och skörd i Holmens egna skogar samt hos privata markägare i södra och mellersta Sverige. Under åren har hon varit ute och föreläst på en del högskolor, bland annat på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

– De bjöd in mig för att prata om mångfald och inkludering och jag hoppas att jag sådde lite frön hos studenterna. Om vi ska lyckas skapa en förändring behöver vi komma bort från den stereotypa bilden av att det bara är ”snusande män med jaktlicens” som jobbar i skogen. På Holmen är du välkommen oavsett kön, ålder eller etnicitet, säger Linnea Gille.