År

Händelse 

Förändring av
antalet aktier

         Totalt antal
aktier

Förändring
av aktiekapital,
Mkr

Totalt
aktiekapital,
Mkr

1959/1960          1 100 000   110,0
1963/1964 Fondemission 2:5 440 000 1 540 000 44,0 154,0
1963/1964 Nyemission 2:5 440 000 1 980 000 44,0 198,0
1965/1966 Nyemission, riktad 20 000 2 000 000 2,0 200,0
1973 Nyemission, konvertering 83 000 2 083 000 8,3 208,3
1974 Fondemission 1:5 416 600 2 499 600 41,7 250,0
1974 Nyemission, konvertering 108 000 2 607 600 10,8 260,8
1975 Nyemission, konvertering 4 426 2 612 026 0,4 261,2
1976 Fondemission 1:2 1 306 013 3 918 039 130,6 391,8
1984 Nyemission 1:4 979 509 4 897 548 98 489,8
1984 Fondemission 1:4 979 509 5 877 057 97,9 587,7
1985 Fondemission 1:3 1 959 019 7 836 076 195,9 783,6
1986 Nyemission 1:4 1 959 019 9 795 095 195,9 979,5
1986 Fondemission 1:4 1 959 019 11 754 114 195,9 1 175,4
1988 Konvertering KVB 1 155 859 12 909 973 115,6 1 291,0
1989 Konvertering KVB 2 771 314 15 681 287 277,1 1 568,1
1990 Konvertering konvertibelt förlagslån 1 15 681 288 0,0 1 568,1
1990 Konvertering KVB 61 087 15 742 375 6,1 1 574,2
1991 Konvertering KVB 551 15 742 926 0,1 1 574,3
1992 Konvertering KVB 6 331 15 749 257 0,6 1 574,9
1993 Nyemission 1:2 14 469 139 30 218 396 1 446,9 3 021,8
1993 Konvertering KVB 204 285 30 422 681 20,4 3 042,2
1994 Konvertering KVB 3 978 257 34 400 938 397,8 3 440,1
1995 Konvertering KVB 10 028 201 44 429 139 1 002,8 4 442,9
1996 Aktieuppdelning (split) 44 429 139 88 858 278 4 442,9
2001 Indragning av återköpta aktier -8 885 827 79 972 451 -444,3 3 998,6
2004 Konvertering och teckning 4 783 711 84 756 162 239,2 4 237,8
2018 Aktieuppdelning (split) 84 756 162 169 512 324 4 237,8
2020 Indragning av återköpta aktier -7 000 000 162 512 324 4 237,8