Vindkraftverk

Så fungerar vindkraft

Vind är flödet av luft i atmosfären. Skillnader i lufttryck får luften att röra sig från områden med högtryck till områden med lågtryck. I ett vindkraftverk omvandlas vinden till 100 procent förnybar el.

Så fungerar vindkraft

Vindkraftverken omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi. Vinden får vindkraftverkets vingar att rotera. Denna rörelse omvandlas till el i generatorn som sitter i maskinhuset högst upp i tornen. Därifrån leds elen vidare ut till elförbrukarna.

Vindkraftverk börjar producera el vid låga vindhastigheter upp till maximal vindhastighet som brukar vara kring 25 meter per sekund, vilket motsvarar full stormstyrka. Där tas verken ur drift för att inte skada viktig utrustning.

Vinden ökar med höjden över marken, därför byggs höga vindkraftverk för att nyttja vinden optimalt.

Holmens vindkraftproduktion