Sjö och mossbeklädda stenar i solig höstskog

Holmen-koncernen

Vi är en del av skogens kretslopp från planta till planka, där vi förädlar råvaran till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Vi producerar även förnybar energi från vatten- och vindkraft.

Om Holmen

400 år av värdeskapande

Med en historia som sträcker sig över 400 år har Holmen en lång tradition av att bruka och förädla naturens resurser. 

Mer om Holmen

Invigdes 2019-06-05

Upptäck Holmens kunskapsskogar

Kunnådalen är vår första kunskapsskog. En av flera skogsområden som valts ut för att samla in och sprida kunskap. Här möts känslan av vildmark och rika kulturmiljöer.

Mer om kunskapsskogar

Nyheter

Hållbarhet

Biologisk mångfald i alla led

12 november, 2019

Holmen

Partiledare Nyamko Sabuni (L) besökte Holmens skog

5 november, 2019

Kartong

Fruktjätte ersätter plast med kartong från Holmen

23 september, 2019

Alla nyheter

Pressmeddelanden

Regulatoriskt pressmeddelande

Holmens delårsrapport januari-september 2019

18 oktober, 2019

Pressmeddelande

Holmen inför digital virkesmätning

15 oktober, 2019

Pressmeddelande

Inbjudan: Press- och analytikerkonferens

27 september, 2019

Alla pressmeddelanden

Kalender

Tyst period

Tyst period inför bokslutsrapport

Delårsrapport

Bokslutsrapport 2019

Tyst period

Tyst period inför delårsrapport

Alla kalenderhändelser

Jobba inom Holmen-koncernen

Väx med oss

"Härliga kollegor, utmanande arbetsuppgifter och möjligheter att bidra till en bättre planet".

Jobba i Holmen