Dimma och träd

Holmen-koncernen

Vår affärsidé är att äga och förädla skog. Vi skapar värden som består över tid och bidrar samtidigt till ett bättre klimat.

Vår cirkulära affär

Årsstämma 2020 senarelagd

Vi återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. 

Holmens årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019 med hållbarhetsredovisning, ladda ned ditt exemplar här.

Beställ ett tryckt exemplar

Nyheter

Holmen

Nytt partnerskap med Female Technical Engineer

12 mars, 2020

Skog

Granbarkborrekarta nu tillgänglig för alla

27 februari, 2020

Skog

Holmen ger skogsägare koll på granbarkborren

12 februari, 2020

Alla nyheter

Pressmeddelanden

Regulatoriskt pressmeddelande

Holmen senarelägger årsstämman

27 mars, 2020

Pressmeddelande

Holmens årsstämma 2020 - information med anledning av coronaviruset

12 mars, 2020

Alla pressmeddelanden

Kalender

Tyst period

Tyst period inför delårsrapport

Delårsrapport

Delårsrapport januari-mars 2020

Alla kalenderhändelser

Med anledning av det nya coronaviruset

Inom Holmen har vi vidtagit flera åtgärder kopplat till Corona för att både våra medarbetare, kunder och övriga samarbetspartners ska känna sig trygga.

Detta innebär bl a restriktioner för resor, möten och besök. Tack för att ni har förståelse för de komplikationer detta kan medföra.

Jobba inom Holmen-koncernen

Väx med oss

"Härliga kollegor, utmanande arbetsuppgifter och möjligheter att bidra till en bättre planet".

Jobba i Holmen

Invigdes 2019-06-05

Upptäck Holmens kunskapsskogar

Kunnådalen är vår första kunskapsskog. Ett av flera skogsområden som valts ut för att samla in och sprida kunskap. Här möts känslan av vildmark och rika kulturmiljöer.

Mer om kunskapsskogar

Om Holmen

400 år av värdeskapande

Med en historia som sträcker sig över 400 år har Holmen en lång tradition av att bruka och förädla naturens resurser. 

Mer om Holmen