Hackpett

Holmen-koncernen

Vi är en del av skogens kretslopp från planta till planka, där vi förädlar råvaran till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Vi producerar även förnybar energi från vatten- och vindkraft.

Vår cirkulära affär

Vi uppför storskalig vindkraft på egen mark

Holmens styrelse har fattat beslut om att uppföra Blåbergsliden vindkraftpark på egen mark utanför Skellefteå. Investeringen uppgår till 1,3 miljarder och omfattar 26 vindkraftverk med en total effekt om 143 MW.

Läs mer

Nyheter

Holmen

Karriär

Vi förbereder unga för en karriär inom industrin

20 januari, 2020

Trävaror

Problem öppnade dörren till ”ny” marknad

11 december, 2019

Kartong

Låt din mobil lysa upp skogen

10 december, 2019

Alla nyheter

Pressmeddelanden

Pressmeddelande

Inbjudan: Press- och analytikerkonferens

13 januari, 2020

Regulatoriskt pressmeddelande

Holmen uppför storskalig vindkraft på egen mark

11 december, 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

Holmens delårsrapport januari-september 2019

18 oktober, 2019

Alla pressmeddelanden

Kalender

Tyst period

Tyst period inför bokslutsrapport

Delårsrapport

Bokslutsrapport 2019

Tyst period

Tyst period inför delårsrapport

Alla kalenderhändelser

Jobba inom Holmen-koncernen

Väx med oss

"Härliga kollegor, utmanande arbetsuppgifter och möjligheter att bidra till en bättre planet".

Jobba i Holmen

Invigdes 2019-06-05

Upptäck Holmens kunskapsskogar

Kunnådalen är vår första kunskapsskog. En av flera skogsområden som valts ut för att samla in och sprida kunskap. Här möts känslan av vildmark och rika kulturmiljöer.

Mer om kunskapsskogar

Om Holmen

400 år av värdeskapande

Med en historia som sträcker sig över 400 år har Holmen en lång tradition av att bruka och förädla naturens resurser. 

Mer om Holmen