Som skogsägare måste man räkna med att det händer saker som omkullkastar år av arbete och gräver djupa hål i plånboken. Jens Agensjö, jägmästare på Areal, reder ut vad som är ditt ansvar som skogsägare och hur du skyddar dig.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2016-05-19

 • Försäkringar täcker alltmer
  Många skogsägare har en brandförsäkring för sin skog. De senaste åren har allt fler även tecknat en tilläggsförsäkring. Den ger ersättning vid skador efter storm och snöbrott, vid skador på plantor och ungskog orsakade av insektsangrepp och i vissa fall även vid betesskador. Villkoren skiljer mellan försäkringsbolagen, så se över skogsförsäkringarna noga och avgör vilket skydd din skog behöver.
 • Ersättningen varierar kraftigt
  Vanligen ersätter olika skogsförsäkringar skador som uppkommit på grund av brand, explosion, blixtnedslag och flygplan. Villkoren för vad som ersätts varierar mycket, vissa försäkringar ger full ersättning vid skada. Det är dock vanligare med ett ersättningstak som motsvarar 40–60 procent av basbeloppet per hektar. Prisbasbeloppet är för närvarande 44 500 kronor. Det gör att den maximala ersättningen för dessa försäkringar blir 18 000–27 000 kronor per hektar.

 • Ansvar efter brand
  Vid skogsbrand bekostar kommunens räddningstjänst den akuta räddningsinsatsen. Men det är markägarens ansvar att efterbevaka branden. Om branden blossar upp och räddningstjänsten får göra en ny insats, kan markägaren bli ansvarig om denne brustit i efterbevakningen.

 • Risker och ansvar i skadad skog
  Upparbetning av stormfälld eller brandskadad skog medför större risker än vid normal avverkning. Som skogsägare har du ansvar för din egen och de anställdas arbetsmiljö. Genom att följa gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter minskar riskerna för olyckor och arbetsskador. Innan arbete i storm- eller brandskadad skog påbörjas ska en riskbedömning alltid göras.

 • Det ”gamla vanliga” gäller alltid
  Det är viktigt att komma ihåg att även i samband med stora skador orsakade av storm, brand eller insekter gäller fortfarande de lagar och riktlinjer som finns för skogsbruk. Du måste exempelvis göra en avverkningsanmälan i god tid och hålla koll på i vilka bestånd som lagen kräver föryngring.

Se film

I filmen nedan delar vår brandexpert David Rönnblom med sig av fler tips till dig som drabbats av skogsbrand.

 

 

Kunskap är bästa skyddet

Är du leverantör till holmen? Logga in på Holmens webb för skogsägare (www.holmen.com/minskog) och läs mer om vad som är viktigt att tänka på i samband med skogsskador, se filmer där våra experter delar med sig av sina erfarenheter och dra nytta av våra checklistor.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019