Avregistrering

Du har alltid möjlighet att begära avregistrering av dina uppgifter som används för marknadsföring. Om du begär avregistrering och det inte finns lagkrav som hindrar en gallring kommer dina uppgifter att tas bort vilket innebär att vi inte kan fortsätta skicka information och inbjudningar. Om du inte längre vill få information och inbjudningar från ett Holmen-bolag kan du avregistrera dig via mer info i länkarna nedan.