Holmens museum i Norrköping

Holmens museum drivs ideellt av tidigare anställda vid Holmens Pappersbruk i Norrköping. Museet är beläget i Holmens gamla industriområde i byggnaden Strykbrädan.

Traditionell papperstillverkning

Hjärtat i museet är den manuella tillverkningen av papper. Museets personal visar hur traditionell papperstillverkning går till, från friläggandet av fiber till färdigt papper. Den egna handpapperstillverkningen blir till uppskattade brevpapper och kuvert som finns till försäljning i museet. Som besökare kan du också få prova på att göra ditt eget papper.


Öppettider och adress

Museet har öppet tisdagar och torsdagar klockan 9:00-12:30 då föreningens medlemmar berättar om Holmens Bruks historia, visar bilder och filmer och tillverkar handpapper enligt gamla metoder.

Du hittar oss på Laxholmstorget 3 i Industrilandskapet, Norrköping.

Välkommen!

Utställningen

Museets utställningsdel speglar via föremål, film och bild brottstycken ur Holmens brokiga historia, en historia som i stor utsträckning har format Norrköpings framväxt. Ett samarbete med Norrköpings kommun gör att många grundskolor besöker museet, som också tar emot gruppbesök efter överenskommelse.

Gör ditt eget papper

10 st satser (A4) för handpapperstillverkning finns att låna för lärare och elever årskurs 1-6 i Norrköpings kommun. Satserna är helt kompletta och innehåller även en pappersmassa som lämpar sig bra för framställning av t ex skrivpapper. Utrustningen lånas ut helt gratis.

Ring och boka!

Telefon: 011-12 89 92
e-post: holmens.museum@telia.com