För respektive persons egna och närståendes aktuella aktieinnehav hänvisar vi till sökning i Finansinspektionens insynsregister

 

Fredrik Lundberg 
Ordförande. Djursholm. Född 1951. Ledamot sedan 1988.
Civilingenjör och civilekonom. Ekon. dr h.c. och Tekn. dr. h.c.
VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Hufvudstaden AB och AB Industrivärden. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB.
Eget och närståendes aktieinnehav: 1 679  448 aktier.* L E Lundbergföretagens aktieinnehav: 55 244 000 aktier.*

Carl Bennet
Göteborg. Född 1951.
Ledamot sedan 2009.
Civilekonom. Med. dr h.c. och Tekn. dr h.c. VD i Carl Bennet AB. Tidigare VD och koncernchef i Getinge AB. Ordförande i Elanders AB och Lifco AB.
Övriga väsentliga uppdrag: Vice ordförande i Arjo AB och Getinge AB. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB.
Aktieinnehav: 200 000 aktier.* 

Lars Josefsson
Norrköping. Född 1953.
Ledamot sedan 2016.
Civilingenjör.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i TimeZynk. Vice ordförande i Vestas. Styrelseledamot i Ouman.
Aktieinnehav: 7 000 aktier.*

Lars G Josefsson
Stockholm. Född 1950.
Ledamot sedan 2011.
Civilingenjör. Tidigare VD och koncernchef i Vattenfall.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Prorsum AG. Medlem i Robert Bosch International Advisory Committee och Hand in Hand International och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.
Aktieinnehav: 10 000 aktier*

 

Alice Kempe 
Torshälla. Född 1967.
Ledamot sedan 2019. Jägmästare.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Kempestiftelserna. Styrelseledamot i MoRe Research Örnsköldsvik AB, SweTree Technologies AB och Arevo AB.
Eget och närståendes aktieinnehav: 218 792 aktier*

Louise Lindh
Stockholm. Född 1979.
Ledamot sedan 2010.
Civilekonom. VD och styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i J2L Holding AB. Styrelseledamot i Hufvudstaden AB och L E Lundbergföretagen AB.
Aktieinnehav: 200 000 aktier.*

Ulf Lundahl
Lidingö. Född 1952.
Ledamot sedan 2004.
Juris kandidat och civilekonom.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Attendo AB, Fidelio Capital AB och SHB Regionbank Stockholm. Styrelseordförande i Nordstjernan Kredit AB, Styrelseledamot i Indutrade AB.
Aktieinnehav: 8 000 aktier.*

Henrik Sjölund
Norrköping. Född 1966.
Ledamot sedan 2014.
Civilekonom, tysk inriktning.
VD och koncernchef.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Skogsindustrierna och SKGS. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.
Aktieinnehav: 52 155 aktier*

Henriette Zeuchner
Stockholm. Född 1972.
Ledamot sedan 2015.
Civilekonom och jur.kand. VD i Clear Channel Scandinavia.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i NTM-koncernen.
Aktieinnehav: 1 600 aktier.*

* Uppgifterna avser 31 december 2020.