För respektive persons egna och närståendes aktuella aktieinnehav hänvisar vi till sökning i Finansinspektionens insynsregister

 

Fredrik Lundberg
Ordförande. Djursholm. Född 1951. Ledamot sedan 1988.
Civilingenjör och civilekonom. Ekon. dr h.c. och Tekn. dr. h.c.
VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Hufvudstaden AB och AB Industrivärden. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB.
Eget och närståendes aktieinnehav: 1 679  448 aktier.* L E Lundbergföretagens aktieinnehav: 55 244 000 aktier.*

Carl Bennet
Göteborg. Född 1951. Ledamot sedan 2009.
Civilekonom. Tekn. dr h.c. VD Carl Bennet AB. Tidigare VD och koncernchef i Getinge AB. Styrelseordförande i Getinge AB, Lifco AB och Elanders AB.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Arjo AB och L E Lundbergföretagen AB.
Aktieinnehav: 200 000 aktier.*

Lars Josefsson
Norrköping. Född 1953. Ledamot sedan 2016.
Civilingenjör.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Ouman och TimeZynk. Vice ordförande i Vestas. Styrelseledamot i Metso. 
Aktieinnehav: 5 000 aktier.*

Lars G Josefsson
Stockholm. Född 1950. Ledamot sedan 2011.
Civilingenjör. Tidigare VD och koncernchef i Vattenfall.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Brookfield Renewable Energy, Robert Bosch International Advisory Committee och Prorsum AG. Styrelsemedlem i Hand in Hand International och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.
Aktieinnehav: 10 000 aktier.*

Alice Kempe 
Torshälla. Född 1967. Jägmästare. 
Anställd vid Energimyndigheten. 
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Kempestiftelserna. Styrelseledamot i SweTree Technologies AB. 
Eget och närståendes aktieinnehav: 56 292 aktier.*

Louise Lindh
Stockholm. Född 1979. Ledamot sedan 2010.
Civilekonom. VD i Fastighets AB L E Lundberg.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i J2L Holding AB. Styrelseledamot i Hufvudstaden AB och L E Lundbergföretagen AB.
Aktieinnehav: 200 000 aktier.*

Ulf Lundahl
Lidingö. Född 1952. Ledamot sedan 2004.
Juris kandidat och civilekonom.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Attendo AB, Fidelio Capital AB, Ramirent plc och SHB Regionbank Stockholm. 
Styrelseledamot i Eltel AB, Indutrade AB och Nordstjernan Kredit AB. 
Aktieinnehav: 8 000 aktier.*

Henrik Sjölund
Norrköping. Född 1966. Ledamot sedan 2014.
Civilekonom, tysk inriktning.
VD och koncernchef.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Skogsindustrierna och Svenskt Näringsliv.
Aktieinnehav: 9 834 aktier.*

Henriette Zeuchner
Stockholm. Född 1972. Ledamot sedan 2015.
Civilekonom och jur.kand. VD i Discovery Networks Sweden AB.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i NTM-koncernen.
Aktieinnehav: 1 600 aktier.* 

* Uppgifterna avser 31 december 2018.