Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes till Holmens revisor vid årsstämman 2022 för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

PricewaterhouseCoopers AB har sedan utsett den auktoriserade revisorn Magnus Henryson Svensson till huvudansvarig för revisionen. PricewaterhouseCoopers AB genomför revisionen i Holmen AB samt i nästan samtliga dotterbolag

Chef Redovisning och Intern kontroll är Ulrika Rönmark, ulrika.ronmark@holmen.com