Holmens årsredovisning 2023 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag tillgänglig på holmen.com.

Holmen har också publicerat årsredovisningen på svenska i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF).

Tryckt version av årsredovisningen börjar distribueras med post till aktieägare under vecka 13. Årsredovisningen kan även beställas på holmen.com eller på telefon 08-666 21 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2024 kl. 11.00.