Holmens årsredovisning 2021 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag tillgänglig på holmen.com.

Tryckt svensk version av årsredovisningen börjar distribueras med post till aktieägare under vecka 10 och engelsk version från vecka 13. Redovisningen kan även beställas på holmen.com eller på telefon 08-666 21 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2022 kl.10.00.