Holmens årsredovisning 2019 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag tillgänglig på www.holmen.com.

Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare under vecka 11 och engelsk version under vecka 13. Redovisningen kan även beställas på www.holmen.com eller på tel. 08-666 21 00.

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2020 kl.10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
tina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12